Kdo je webmaster?

Webmaster je člověk starající se o webové stránky. Webmaster zařizuje vtorbu, vzhled, funkčnost a správu stránek. Dále je zodpovědný za slučitelnost s prohlížečí, provozuschopnost odkazů, obsah a provádí pravidelné aktualizace.